1. مسعود رضوانیان , مجید علومی بایگی , جعفر عبادی , پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی , چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدید پذیر ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲
  2. جعفر عبادی , بررسی اقتصادی تاثیر نوسان توان در مد کنترل فرکانس مطالعه موردی نیروگاه شریعتی , بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
  3. اسماعیل نیازی , حمیدرضا نیساز , مهدی علومی بایگی , جعفر عبادی , علی مرتضوی فر , علی کریم پور , تاثیر مشارکت در کنترل فرکانس بر پره های توربین واحدهای گازی مطالعه موردی بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد , بیست و هشتمین کنفرانس بینالمللی برق , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۳
  4. هانی رئوف شیبانی , محمدحسین جاویدی دشت بیاض , جعفر عبادی , ایرج ذاکرعنبرانی , بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت , بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
  5. حمیدرضا محمدزاده پشم چی , جعفر عبادی , امیر بشیان , مسعود قیافه داودی , تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط , بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۲۵
  6. یاسر محمدیان روشن , هانی رئوف شیبانی , علی کریم پور , جعفر عبادی , تحلیل سرمایه گذاری مولد گازسوز با توجه به شرایط خرید تضمینی انرژی در بازار برق , بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰
  7. یاسر محمدیان روشن , هانی رئوف شیبانی , جعفر عبادی , علی کریم پور , طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع , بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹/۱۰
  8. یاسر محمدیان روشن , هانی رئوف شیبانی , جعفر عبادی , علی کریم پور , تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران , بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۸/۲۴
  9. جعفر عبادی , محمد حاجیان , حامد دونده , مجید رضا گلشن , طراحی بهینه شبکه های توزیع با استفاده از آلگوریتم ژنتیک , دهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۳/۲۱